ofeitoaman é a feira histórica da cidade de Vigo. Celebrase dende 1985 e forma parte da paisaxe navideña da cidade.

Dende fai varios anos ubicase baixo unha carpa na Praza da Estación, moi próxima ó centro da cidade.

Participan arredor de 35 obradoiros artesáns, a maioría de toda Galicia, ainda que tamén soen participar artesáns de Portugal e outras Comunidades.

Ofeitoaman é unha feira popular, a que acude todo tipo de público. Unha visita obrigada no Nadal para moitas persoas que viven en Vigo e a súa importante zona de influencia (ría de Vigo, Porriño, Pontevedra, Baiona…).

O seu lema: regalos auténticos
Obxectos, cariños, agasallos… directamente do creador ó seu destinatario. Obxectos que sabemos de onde proceden, con qué materias primas están feitos e, sobre todo, que coñecemos a quén os fai.

» Ver galería de fotos 2007

Próxima edición:

Do 19 de decembro de 2008
ó 5 de xaneiro de 2009
(Pecha o 25 de decembro e o 1 de xaneiro.).
Horario: de 11 a 14 e de 16:30 a 21

Colaboran:

· 

Concello de Vigo

· Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño

· Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia - Dirección Xeral de Comercio

· Adif

Organiza:

ofeitoaman es la feria histórica de la ciudad de Vigo. Se celebra desde 1985 y forma parte del paisaje navideño de la ciudad.

Desde hace varios años se ubica bajo una carpa en la Plaza de la Estación, muy próxima al centro de la ciudad.

Participan alrededor de 35 talleres artesanos, la mayoría de toda Galicia, aunque también suelen participar artesanos de Portugal y otras Comunidades.

Ofeitoaman es una feria popular, a la que acude todo tipo de público. Una visita obligada en la Navidad para muchas personas que viven en Vigo y su importante zona de influencia (ría de Vigo, Porriño, Pontevedra, Bayona…).

Su lema: regalos auténticos
Objetos, gestos de cariño, atenciones… directamente del creador a su destinatario. Objetos que sabemos de dónde proceden, con qué materias primas están hechos y, sobre todo, que conocemos a quién los hace.

» Ver galería de fotos 2007

Próxima edición:

Del 19 de diciembre de 2008
al 5 de enero de 2009
(Cierra el 25 de diciembre y 1 de enero).
Horario: de 11 a 14 y de 16:30 a 21

Colaboran:

· 

Concello de Vigo

· Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño

· Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia - Dirección Xeral de Comercio

· Adif

Organiza:

Camiño da Igrexa 38 · 15009 A Coruña (España)

T 981 293 688 · asociacion@galegadeartesans.org

2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2023