ofeitoaman é a feira de artesanía por excelencia da cidade de Vigo, e a máis importante de Galicia durante as datas do Nadal.

Este ano a feira cambia de ubicación, estará montada na terraza exterior do Centro Comercial A Laxe de Vigo, na zona da Estación Marítima. O Centro dispón de aparcamento que é gratuito durante a primeira hora.

Nesta ocasión participan 30 obradoiros artesáns, la maioría de toda Galicia.

Ofeitoaman é unha feira popular a que ano tras ano acude todo tipo de público. Unha visita obrigada no Nadal para os cidadáns de Vigo, e tamén para moitas persoas que se deplazan dende outros puntos de Galicia e Portugal.

O seu lema: regalos auténticos
Productos con garantía de orixe, directamente do productor ó consumidor.

Do 17 de decembro de 2011
ó 5 de xaneiro de 2012
(Pecha o 25 de decembro e o 1 de xaneiro).

Horario: de 11 a 14 e de 16:30 a 21
*Os días 24 e 31 de decembro pechará ás 19 h.

ofeitoaman es la feria de artesanía por excelencia de la ciudad de Vigo y la más importante de Galicia durante las fechas navideñas.

Este año la feria cambia de ubicación, estará montada en la terraza exterior del Centro Comercial A Laxe de Vigo, en la zona de la Estación Marítima. El Centro dispone de aparcamiento gratuito a primera hora.

En esta ocasión participan 30 talleres artesanos, la mayoría de toda Galicia.

Ofeitoaman es una feria popular, a la que año tras año acude todo tipo de público. Una visita obligada en la Navidad para los ciudadanos de Vigo y también para personas que se desplazan desde otros puntos de Galicia o Portugal.

Su lema: regalos auténticos
Productos con garantía de origen, directamente del productor al consumidor.

Del 17 de diciembre de 2011
al 5 de enero de 2012
(Cierra el 25 de diciembre y 1 de enero).

Horario: de 11 a 14 y de 16:30 a 21
*Los días 24 y 31 de diciembre cerrará a las 19 h.

Camiño da Igrexa 38 · 15009 A Coruña (España)

T 981 293 688 · asociacion@galegadeartesans.org

Colaboran:   Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño
Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia - Dirección Xeral de Comercio

2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2023